Kuntavaaliehdokas – jahti kutsuu sinua.

Ota haastee vastaan ja lähde kolmen hukan jahtiin, jonka ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen avasi Vaasan energiaviikolla 20.3.2017. Kampanja haastaa kuntavaaliehdokkaita sitoutumaana ensi valtuustokaudella lämpöhukan, ravinne- ja materiaalihukan sekä kiinteistöjen tilahukan vähentämiseen.

Haasteen allekirjoittamalla jahtiporukka sitoutuu seuraaviin periaatteisiin:

- LÄMPÖ: Kartoitamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilotit sekä käytännöt ja käynnistämme valtuustokaudella hankkeet, joiden avulla polttamalla tuotetun lämmön tarve supistuu vähintään viidenneksellä.
- RAVINNE- JA MATERIAALIHUKKA: Panostamme kierrätykseen sekä erityisesti elintarvikkeiden hukkajahtiin ja maatalouden ravinnevirtojen kiertoon siten, että ravinne- ja materiaalihukka pienenee vähintään - neljänneksellä.
- HUKKATILA: Muutamme kaavoitus-, rakennusmääräys –ja käyttötarkoituksen muutosten käytäntöjämme siten, että kiinteistöjen käyttöasteen lasku taittuu ja tyhjien toimistojen osuus kääntyy laskuun.

Ilmoittaudun mukaan kolmen hukan jahtiin

Kirjoita tähän sähköpostiosoitteesi. Tieto ei tule näkyville.

Missä kunnassa asut?

esim. kuntavaaliehdokas, kansanedustaja.

Kerro tässä terveisesi kampanjaan tai esimerkki toimista kunnassasi kiertotalouden edistämiseksi.

Voit halutessasi ladata kuvasi näytettäväksi tietojesi vieressä

Me olemme jo mukana

Kai Mykkänen

Uusi teknologia mahdollistaa energia- ja materiaalivirtojen kierrättämisen aivan eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Esimerkiksi meillä Espoossa yli viidennes hiilivoimalla tuotetusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jätevesien, datakeskusten ja suurten kiinteistöjen hukkalämmön käyttöönotolla. Pontevin toimin voimme luopua hiilestä kokonaan vuoteen 2030 mennessä ilman bioenergian käytön kohtuuttoman suurta lisäystä.

Espoo Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kuntavaaliehdokas

Anna-Kaisa Ikonen

Tampereella on lähdetty kehittämään kokonaista kiertotalouden kaupunginosaa, Hiedanrantaa. Kokeilemme esimerkiksi Näsijärven pohjassa olevan selluteollisuuden nollakuitulietteen jalostamista maanrakennusaineeksi tai bioenergiaksi. Tällaista ennakkoluulotonta pilotointia lupaan ajaa entistä ponnekkaammin

Tampere Pormestari

Olli A. Manni

Turku on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 menessä. Se vaatii päätöksiä ja paljon työtä, jotta tavoite saavutetaan. Panostamme vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kehitämme älykkäitä kaupunginosia. Kaupungin vuokrataloyhtiöissä kampanja tuotti viime vuonna 10% energiansäästön ja kampanjaa jatketaan.  Kiertotaloudessa meillä on merkittäviä hankkeita kohdistuen mm. biomassaan ja tekstiileihin.  Uusi jätevedenpuhdistammo on parantanut olennaisesti vesialueiden tilannetta. Olemme mielellämme Continue Reading

Turku Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Matti Roivainen

Pidän tätä hukkajahtia merkittävänä Oulun kaupungin talouden kannalta

Oulu Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Markus Torkki

Kyllä, olemme mukana hukkajahdissa! Sen lisäksi, että säästämme energiaa, kierrätämme ja parannamme tilojen käyttöä, meidän on ulotettava hukkajahti myös julkiseen rakennuttamiseen. Se mitä tehdään, on tehtävä kestävämmin.

Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Pääkaupunkiseudulla tyhjän toimistotilan määrä on noussut ja tilojen vajaakäyttö lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla on nyt miljoona kerrosneliötä tyhjää toimistotilaa. Se aiheuttaa kaupunkitilan ja energian hukkaa. Lähdemme hukkatilan jahtiin tavoitteena samalla synnyttää tilaa kohtuuhintaisille asunnoille.

Helsinki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sari Rautio

Meillä Hämeenlinnassa on lähdetty niin uudisrakentamisen kuin peruskorjauksenkin osalta tekemään peruspalvelutiloista monikäyttöisiä. 2018 valmistuva Nummen yhtenäiskoulu ja viime syksynä avattu Tuomelan koulu toimivat resurssiviisaasti niin että samat tilat on monessa eri käytössä, ja myös energiatehokkaasti suunniteltu. Tätä työtä jatkamme!

Hämeenlinna kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Tapani Mäkinen

Mukana ollaan!

Vaasa Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

Mukana ollaan!

Helsinki Pormestariehdokas

Pauli Kiuru

Erityisesti pienen kaupungin kannattaa pitää kiinni tiiviin ja viihtyisän keskustan kehittämisestä. Tähän on sitouduttu. Länsi-Lintulan talonäyttely elokuussa 2017 on vastaus kysyntään ja ympäristöarvoihin. Talonäyttelyn pääteemoina ovat kohtuuhintaisuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen, muunneltavuus sekä mahdollisimman kevyt normiohjaus.

Valkeakoski kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Sari Multala

Vantaalla on paljon kaupungin hallinnoimia tiloja, joista moni on käytössä vain päivisin. Liikuntatilat ovat ovat hyvin käytössä, mutta muiden tilojen monikäyttöisyydessä olisi paljon parennettavaa. Meidän pitää luoda uusia toimintamalleja tilojen hukka-ajan pienentämiseksi. Elintarvikkeiden hukan vähentämiseksi tarvitaan erityisesti kuluttajien toimia - kaupunki voi olla mukana näyttämässä esimerkkiä.

Vantaa kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Saara-Sofia Sirén

Kulutamme tällä hetkellä 1,5 maapalloa ja ylikulutus vain pahenee, mikäli emme käännä suuntaa. Pahinta on se, että heitämme raaka-aineita ja resursseja hukkaan, ne pitää saada kiertämään. Kiertotalous tarkoittaa kaiken tekemistä fiksummin ja kestävämmin. Kysymys ei ole pelkästään ympäristöfiksuudesta, vaan kiertotaloudessa piilee myös merkittävä taloudellinen potentiaali. Esimerkiksi jätteiden kierrätys, uudelleenkäyttö ja jalostus luovat lisää työpaikkoja ja Continue Reading

Turku kansanedustaja, kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Helinä Perttu

Mukana ollaan!

Järvenpää Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sari Raassina

Kuopion keskusta kaipaa täydennysrakentamista ja meillä on myös paljon hukkakäytössä olevaa rakennettua tilaa. Tiivis kaupunkirakentaminen säästää energiaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Kuopio on Suomen suurin maidontuottajakunta: Sitoudun ensi vaalikaudella edistämään hankkeita, joilla parannetaan maatilayritysten mahdollisuuksia tehdä päästöjä vähentäviä investointeja. Hukkajahti käyntiin myös Kuopiossa!

Kuopio kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Laura Rissanen

Mukana ollaan. Pääkaupunkina katse kohdistuu Helsinkiin erityisesti. Olemme jo tehneet päätökset askeleista kohti hiilivapaata Helsinkiä. Seuraavaksi arkivihreässä Helsingissä kierrätyksestä luonteva osa arkea, kaikkialla.

Helsinki Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Mari-Leena Talvitie

Tehdään yhdessä järkeviä ympäristötekoja, hyödynnetään monenlaisia hukkia! Jätteiden ravinne- ja lämpöhukka on iso asia. Jätteiden kierrätysastetta voidaan nostaa ja materiaalihukkaa vähentää valtakunnallisilla tavoitteilla, eri alan toimijoiden yhteistyöllä ja kuntatasolla jätehuoltomääräyksillä. Kunnat voivat velvoittaa jätehuoltomääräyksissä esimerkiksi että vähintään neljän huoneiston kiinteistössä tulisi olla jätteiden kierrätysastiat biojätteestä paperi- ja metalliastiohin. Oulussa biojätteistä saatavaa biokaasua hyödynnetään niin teollisuudessa Continue Reading

Oulu Kansanedustaja

Henrik Vuornos

Espoon tulee ottaa vahva etunoja energiajärkevyyden edistämisessä!

Espoo Kaupunginvaltuutettu

Susanna Koski

Mukana ollaan!

Vaasa Kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Peter Remahl

Mukana ollaan, kolmen hukan etsimisessä ja korjaamassa ne.

Vaasa Kuntavaaliehdokas

Markku Palo

Mukana ollaan jo strategisten linjauksienkin mukaan.

Vantaa VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Joona Haavisto

Mukana hukkajahdissa! Kestävä kehitys ja kiertotalous on huomioitava päätöksenteossa. Otetaan resurssit tehokkaasti ja ketterästi käyttöön.

Helsinki koodari, ympäristölautakunnan jäsen

Elias Erämaja

Digitalisaatio ja anturiteknologia mahdollistavat aivan uudella tavalla energian- ja materiaalinkulutuksen optimoinnin, sekä tilojen käyttöasteiden seurannan. Kokeillaan siis rohkeasti uutta ja hyödynnetään jo saatavilla olevia sovelluksia, jotta resursseja ei valuisi hukkaan. Se on sekä veronmaksajan, että ympäristön etu!

Espoo Ekonomisti, kuntavaaliehdokas

Matti Niskanen

Turku on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Turku energia panosta uusiutuviin energialähteisiin sekä energiatehokkuuteen. Samalla Turussa panostetaan asukkauden energiatietoisuuden parantamiseen. Tässäkin asiassa toimii hyvin periaate "ajattele globaalisti, toimi paikallisesti."

Turku Kuntavaaliehdokas/Varavaltuutettu

Olavi Tupamäki

Hiilijalanjälkeen perustuva sääntely (lait, määräykset, toimet) hoitaisi kaiken.

Kauniainen CEO

Panu Hämäri

Olen toiminut Green Lean kouluttajana ja kehittäjänä yli 20 vuotta ja hoitanut useita menestyksellisiä kehitysprojekteja, joissa yhdistetään kestävän kehityksen kolme periaatetta Lean Six Sigma kehittämismalliin. Kunnat ja julkiset organisaatiot pystyisivät säästämään veronmaksajien rahoja merkittävästi kaikkia yhdeksää hukan muotoa vähentämällä. Olen erittäin mielelläni mukana viemässä kaikkea kehittämistä konkreettisesti kestävämpään suuntaan. Kiertotalous ja nämä kolme esitettyä hukkaa Continue Reading

Helsinki Yrittäjä, kuntavaaliehdokas

Jukka Huttunen

1. Kaupungin omistamia tyhjillään olevia tiloja tulee tarjota kohtuullisilla kustannuksilla tai veloituksetta järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. 2. Käytössä olevia tiloja tulee hyödyntää monipuolisesti, esimerkkinä kirjastotilojen käyttö nuorisotilana tai etätyötilana. 3. Omalla esimerkilläni kannustan kierrättämään kaiken kierrätyskelpoisen materiaalin: paperi, metalli, lasi, pakkausmuovit ja -kartongit. Kun vielä biojäte kompostoidaan, niin jäljelle jää vain hyvin vähän sekajätettä.

Salo Kuntavaaliehdokas

Jari Haarala

Tuhlaaminen on tehottomuutta. Julkiset rahat ovat omia rahojamme. Käytetään niitä kuten omiamme. Aina voidaan parantaa. Valojen ei tarvitse palaa täysillä jos kentällä ei pelaa kukaan tai kaduilla ei liikuta. Otetaan lämpöhukka talteen uimahallleissa, kuntosaleilla ja rakennuksissa. Käytetään merestä saatavaa lämpöä. Se ei lopu kesken.

Espoo IT Asiantuntija

Timo Heinonen

Viimeisimmät artikkelit

Kuntavaaliehdokas – jahti kutsuu sinua.

Ota haastee vastaan ja lähde kolmen hukan jahtiin, jonka ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen avasi Vaasan energiaviikolla 20.3.2017. Kampanja haastaa kuntavaaliehdokkaita sitoutumaana ensi valtuustokaudella lämpöhukan, ravinne- ja materiaalihukan sekä kiinteistöjen tilahukan vähentämiseen.

Haasteen allekirjoittamalla jahtiporukka sitoutuu seuraaviin periaatteisiin:

- LÄMPÖ: Kartoitamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilotit sekä käytännöt ja käynnistämme valtuustokaudella hankkeet, joiden avulla polttamalla tuotetun lämmön tarve supistuu vähintään viidenneksellä.
- RAVINNE- JA MATERIAALIHUKKA: Panostamme kierrätykseen sekä erityisesti elintarvikkeiden hukkajahtiin ja maatalouden ravinnevirtojen kiertoon siten, että ravinne- ja materiaalihukka pienenee vähintään - neljänneksellä.
- HUKKATILA: Muutamme kaavoitus-, rakennusmääräys –ja käyttötarkoituksen muutosten käytäntöjämme siten, että kiinteistöjen käyttöasteen lasku taittuu ja tyhjien toimistojen osuus kääntyy laskuun.

Ilmoittaudun mukaan kolmen hukan jahtiin

Kirjoita tähän sähköpostiosoitteesi. Tieto ei tule näkyville.

Missä kunnassa asut?

esim. kuntavaaliehdokas, kansanedustaja.

Kerro tässä terveisesi kampanjaan tai esimerkki toimista kunnassasi kiertotalouden edistämiseksi.

Voit halutessasi ladata kuvasi näytettäväksi tietojesi vieressä

Me olemme jo mukana

Kai Mykkänen

Uusi teknologia mahdollistaa energia- ja materiaalivirtojen kierrättämisen aivan eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Esimerkiksi meillä Espoossa yli viidennes hiilivoimalla tuotetusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jätevesien, datakeskusten ja suurten kiinteistöjen hukkalämmön käyttöönotolla. Pontevin toimin voimme luopua hiilestä kokonaan vuoteen 2030 mennessä ilman bioenergian käytön kohtuuttoman suurta lisäystä.

Espoo Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kuntavaaliehdokas

Anna-Kaisa Ikonen

Tampereella on lähdetty kehittämään kokonaista kiertotalouden kaupunginosaa, Hiedanrantaa. Kokeilemme esimerkiksi Näsijärven pohjassa olevan selluteollisuuden nollakuitulietteen jalostamista maanrakennusaineeksi tai bioenergiaksi. Tällaista ennakkoluulotonta pilotointia lupaan ajaa entistä ponnekkaammin

Tampere Pormestari

Olli A. Manni

Turku on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 menessä. Se vaatii päätöksiä ja paljon työtä, jotta tavoite saavutetaan. Panostamme vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kehitämme älykkäitä kaupunginosia. Kaupungin vuokrataloyhtiöissä kampanja tuotti viime vuonna 10% energiansäästön ja kampanjaa jatketaan.  Kiertotaloudessa meillä on merkittäviä hankkeita kohdistuen mm. biomassaan ja tekstiileihin.  Uusi jätevedenpuhdistammo on parantanut olennaisesti vesialueiden tilannetta. Olemme mielellämme Continue Reading

Turku Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Matti Roivainen

Pidän tätä hukkajahtia merkittävänä Oulun kaupungin talouden kannalta

Oulu Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Markus Torkki

Kyllä, olemme mukana hukkajahdissa! Sen lisäksi, että säästämme energiaa, kierrätämme ja parannamme tilojen käyttöä, meidän on ulotettava hukkajahti myös julkiseen rakennuttamiseen. Se mitä tehdään, on tehtävä kestävämmin.

Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Pääkaupunkiseudulla tyhjän toimistotilan määrä on noussut ja tilojen vajaakäyttö lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla on nyt miljoona kerrosneliötä tyhjää toimistotilaa. Se aiheuttaa kaupunkitilan ja energian hukkaa. Lähdemme hukkatilan jahtiin tavoitteena samalla synnyttää tilaa kohtuuhintaisille asunnoille.

Helsinki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sari Rautio

Meillä Hämeenlinnassa on lähdetty niin uudisrakentamisen kuin peruskorjauksenkin osalta tekemään peruspalvelutiloista monikäyttöisiä. 2018 valmistuva Nummen yhtenäiskoulu ja viime syksynä avattu Tuomelan koulu toimivat resurssiviisaasti niin että samat tilat on monessa eri käytössä, ja myös energiatehokkaasti suunniteltu. Tätä työtä jatkamme!

Hämeenlinna kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Tapani Mäkinen

Mukana ollaan!

Vaasa Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Jan Vapaavuori

Mukana ollaan!

Helsinki Pormestariehdokas

Pauli Kiuru

Erityisesti pienen kaupungin kannattaa pitää kiinni tiiviin ja viihtyisän keskustan kehittämisestä. Tähän on sitouduttu. Länsi-Lintulan talonäyttely elokuussa 2017 on vastaus kysyntään ja ympäristöarvoihin. Talonäyttelyn pääteemoina ovat kohtuuhintaisuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen, muunneltavuus sekä mahdollisimman kevyt normiohjaus.

Valkeakoski kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Sari Multala

Mukana ollaan!

Vantaa kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Saara-Sofia Sirén

Kulutamme tällä hetkellä 1,5 maapalloa ja ylikulutus vain pahenee, mikäli emme käännä suuntaa. Pahinta on se, että heitämme raaka-aineita ja resursseja hukkaan, ne pitää saada kiertämään. Kiertotalous tarkoittaa kaiken tekemistä fiksummin ja kestävämmin. Kysymys ei ole pelkästään ympäristöfiksuudesta, vaan kiertotaloudessa piilee myös merkittävä taloudellinen potentiaali. Esimerkiksi jätteiden kierrätys, uudelleenkäyttö ja jalostus luovat lisää työpaikkoja ja Continue Reading

Turku kansanedustaja, kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Helinä Perttu

Mukana ollaan!

Järvenpää Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sari Raassina

Kuopion keskusta kaipaa täydennysrakentamista ja meillä on myös paljon hukkakäytössä olevaa rakennettua tilaa. Tiivis kaupunkirakentaminen säästää energiaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Kuopio on Suomen suurin maidontuottajakunta: Sitoudun ensi vaalikaudella edistämään hankkeita, joilla parannetaan maatilayritysten mahdollisuuksia tehdä päästöjä vähentäviä investointeja. Hukkajahti käyntiin myös Kuopiossa!

Kuopio kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Laura Rissanen

Mukana ollaan. Pääkaupunkina katse kohdistuu Helsinkiin erityisesti. Olemme jo tehneet päätökset askeleista kohti hiilivapaata Helsinkiä. Seuraavaksi arkivihreässä Helsingissä kierrätyksestä luonteva osa arkea, kaikkialla.

Helsinki Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Mari-Leena Talvitie

Tehdään yhdessä järkeviä ympäristötekoja, hyödynnetään monenlaisia hukkia! Jätteiden ravinne- ja lämpöhukka on iso asia. Jätteiden kierrätysastetta voidaan nostaa ja materiaalihukkaa vähentää valtakunnallisilla tavoitteilla, eri alan toimijoiden yhteistyöllä ja kuntatasolla jätehuoltomääräyksillä. Kunnat voivat velvoittaa jätehuoltomääräyksissä esimerkiksi että vähintään neljän huoneiston kiinteistössä tulisi olla jätteiden kierrätysastiat biojätteestä paperi- ja metalliastiohin. Oulussa biojätteistä saatavaa biokaasua hyödynnetään niin teollisuudessa Continue Reading

Oulu Kansanedustaja

Henrik Vuornos

Espoon tulee ottaa vahva etunoja energiajärkevyyden edistämisessä!

Espoo Kaupunginvaltuutettu

Susanna Koski

Mukana ollaan!

Vaasa Kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Peter Remahl

Mukana ollaan, kolmen hukan etsimisessä ja korjaamassa ne.

Vaasa Kuntavaaliehdokas

Markku Palo

Mukana ollaan jo strategisten linjauksienkin mukaan.

Vantaa VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Joona Haavisto

Mukana hukkajahdissa! Kestävä kehitys ja kiertotalous on huomioitava päätöksenteossa. Otetaan resurssit tehokkaasti ja ketterästi käyttöön.

Helsinki koodari, ympäristölautakunnan jäsen

Elias Erämaja

Digitalisaatio ja anturiteknologia mahdollistavat aivan uudella tavalla energian- ja materiaalinkulutuksen optimoinnin, sekä tilojen käyttöasteiden seurannan. Kokeillaan siis rohkeasti uutta ja hyödynnetään jo saatavilla olevia sovelluksia, jotta resursseja ei valuisi hukkaan. Se on sekä veronmaksajan, että ympäristön etu!

Espoo Ekonomisti, kuntavaaliehdokas

Miikka Koski

Turussa ollaan jo tehty paljon kiertotalouden edistämiseksi. Yksi kampanjani teemoista on muovinkierrätyspisteiden saaminen jokaiseen turkulaiseen taloyhtiöön. Tämä on yksi askel kohti hiilineutraalia Turkua vuoteen 2040 mennessä.

Turku kuntavaaliehdokas, valtiotieteiden kandidaatti

Matti Niskanen

Turku on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Turku energia panosta uusiutuviin energialähteisiin sekä energiatehokkuuteen. Samalla Turussa panostetaan asukkauden energiatietoisuuden parantamiseen. Tässäkin asiassa toimii hyvin periaate ”ajattele globaalisti, toimi paikallisesti.”

Turku Kuntavaaliehdokas/Varavaltuutettu

Olavi Tupamäki

Hiilijalanjälkeen perustuva sääntely (lait, määräykset, toimet) hoitaisi kaiken.

Kauniainen CEO

Panu Hämäri

Olen toiminut Green Lean kouluttajana ja kehittäjänä yli 20 vuotta ja hoitanut useita menestyksellisiä kehitysprojekteja, joissa yhdistetään kestävän kehityksen kolme periaatetta Lean Six Sigma kehittämismalliin. Kunnat ja julkiset organisaatiot pystyisivät säästämään veronmaksajien rahoja merkittävästi kaikkia yhdeksää hukan muotoa vähentämällä. Olen erittäin mielelläni mukana viemässä kaikkea kehittämistä konkreettisesti kestävämpään suuntaan. Kiertotalous ja nämä kolme esitettyä hukkaa Continue Reading

Helsinki Yrittäjä, kuntavaaliehdokas

Jukka Huttunen

1. Kaupungin omistamia tyhjillään olevia tiloja tulee tarjota kohtuullisilla kustannuksilla tai veloituksetta järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. 2. Käytössä olevia tiloja tulee hyödyntää monipuolisesti, esimerkkinä kirjastotilojen käyttö nuorisotilana tai etätyötilana. 3. Omalla esimerkilläni kannustan kierrättämään kaiken kierrätyskelpoisen materiaalin: paperi, metalli, lasi, pakkausmuovit ja -kartongit. Kun vielä biojäte kompostoidaan, niin jäljelle jää vain hyvin vähän sekajätettä.

Salo Kuntavaaliehdokas

Jari Haarala

Tuhlaaminen on tehottomuutta. Julkiset rahat ovat omia rahojamme. Käytetään niitä kuten omiamme. Aina voidaan parantaa. Valojen ei tarvitse palaa täysillä jos kentällä ei pelaa kukaan tai kaduilla ei liikuta. Otetaan lämpöhukka talteen uimahallleissa, kuntosaleilla ja rakennuksissa. Käytetään merestä saatavaa lämpöä. Se ei lopu kesken.

Espoo IT Asiantuntija

Loppi Kansanedustaja, kuntavaaliehdokas

Arja Sahlberg

Iloitsen juuri aurinkopanelien käynnistymisestä katollani. Säästän sähköä.

Jyväskylä kuntavaaliehdokas.YTT

Jenni Paavola

Kymenlaaksossa on hyvin lähtenyt kehitys jätehuollossa ja mm. koulujen ruokahuollon panostamisessa kotimaiseen ja lähiruokaan. Näitä täytyy edelleen kehittää ja tukea. Kunnan on parempi luopua tyhjistä kiinteistöistä, vaikka ei kertamyynnillä hyötyisikään kaupasta. Kohtuuttomista kiinteistöveroista on järkevämpää luopua, jos ne estävät suuren rakennuksen käyttöönoton, kuten Anjalankosken kaupungintalo. Kouvolassa on mahtava ja monipuolinen luonto, jota tulee enemmän hyödyntää Continue Reading

Kouvola Puutarhuri, TLY-vastaava

Matias Juupaluoma

Mukana ollaan!

Vaasa Kuntavaaliehdokas

Marja Tiittanen

Joensuu on ympäristöystävällinen moderni kaupunki. Hukkajahti vähentää myös rahan hukkaa, joten ilolla olen mukana!

Joensuu Kuntavaaliehdokas

Jenni Pajunen

Kaupungeilla on tärkeä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Hukkajahti tuo konkretiaa ilmanstonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Sen tulokset auttavat meitä vähentämään päästöjämme ja hyödyntämään kapasiteettiamme nykyistä paremmin. Toivottavasti niistä saadaan luotua myös lisää kansainvälistä bisnestä tulevaisuudessa!

Helsinki Toimitusjohtaja, Kuntavaaliehdokas

Eeva-Kaisa Rouhiainen

Jyväskylä on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Keskeisenä tavoitteena on 7,5 prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä, eli kokonaistavoite n 8,38 GWh, joka pyritään saavuttamaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Mukana talkoissa!

Jyväskylä FL, toiminnanjohtaja

Pia-Christina Roth

Tampereella kiertotalous on yksi tärkeä elementti älykkäässä ja kasvavassa kaupungissa. Esimerkiksi Hiedanrannan kaupunginosassa kehitetään ja otetaan käyttöön maailmanluokan kiertotalouden innovaatioita, joita viedään myös maailmalle ja synnytetään alueelle uutta työtä (esim. moderni kuivakäymäläjärjestelmä). Kaupunkiseudun kiertotalouden painopistealueita ovat: (Ramboll, 2017) 1. Rakentamisen resurssitehokkuuden ja älyliikenteen cleantech-ratkaisujen kaupallistaminen 2. Teollisuuden kiertotalousratkaisujen kehittäminen 3. Kuluttajasektorin kierto- ja jakamistalouden palvelujen Continue Reading

Tampere HTM, opettaja, kuntavaaliehdokas

Riina Kasurinen

Mukana ollaan! Tulevaisuuden Helsinki on urbaani metropoli. Kestävät ratkaisut ovat avain Helsingin menestymiseen, kiertotaloutta on edistettävä laajasti niin kunnissa kuin valtiotasollakin.

Helsinki Tradenomiopiskelija, kuntavaaliehdokas

Sami Jokelainen

LUT:n kiertotalouden asiantuntijat tutkivat yhteiskunnan kannalta ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. Tutkimus huomioi ympäristövaikutukset aina suunnittelusta, materiaalivalintojen kautta teknisiin ratkaisuihin. http://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/medialle/asiantuntijat#kiertotalous

Lappeenranta Projektikoordinaattori

Samuli Kinnari

Muistetaan isojen innovaatioiden keralla pienet arjen teot, kuten pidetään tuulikaapin ovi kiinni, otetaan lautaselle mitä jaksetaan syödä ja ei unohduta haaveilemaan kuumaan suihkuun!

Sastamala yrittäjä, tradenomi

Leena Palomäki

Luonto on arvo mitä tulee kunnioittaa. Sitä tulee hyödyntää vaan niin,että myös seuraavilla sukupolvilla on puhdasta vettä ja vaihtelevat vuodenajat

Sastamala Sisustussuunnittelija

Timo Tarvainen

Porissa hukkaneliöiden hävitys on käynnissä mm. keskiasteen toimitilojen yhdistämisessä yhdelle kampusalueelle. Työ jatkuu.

Pori kuntavaaliehdokas, yritysasiamies

Timo

Mukana ollaan!

Espoo Kuntavaaliehdokas, yrittäjä

Timo Haukilahti

Mukana ollaan!

Espoo Kuntavaaliehdokas #19, yrittäjä, konsultti

Esa Tervo

Mukana ollaan!

Lieto Liedon Kokoomuksen puheenjohtaja

Taina Mäntykenttä

Tyhjät toimistot ja tilat hyötykäyttöön ehdottomasti. Voisiko toteuttaa niissä pientä palveluasumisen tukimuotoa esim?

Oulu Kuntavaaliehdokas

Juri Hokkanen

Tuen sitä että selvitämme kaikki vaihtoehdot. Ottamalla ympäristönäkökulmat kohtuullisella tavalla huomioon meillä on mahdollisuus säästää veronmaksajien rahoja tulevaisuudessa. Myös kunnan vajaakäytössä oleville tiloille löytyisi kyllä käyttäjiä.

Tampere kuntavaaliehdokas

Matti Henttunen

Sitoudun toiminnallani edistämään "hukka jahdin.." tavoitteita, jotta asumisen ja elämisen kustannusten nousu saataisiin taittumaan ja siten elämisen laatua alueemme ihmisiltä parannettua, koska euroja jäisi enemmän itse elämiseen. Aiheeseen liittyen: http://www.mattihenttunen.fi/tiedostot/Aloite-38.pdf Lisää mm. tästäkin aiheesta ja toiminnastani aktiivisena Rovaniemen kaupunginvaltuutettuna näet sivuiltani: www.mattihenttunen.fi

Rovaniemi Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas nrolla 80.

Kirsi Siira

Mukana ollaan! Kiertotaloutta voidaan edistää kunnassa kehittämällä yritysten ja kotitalouksien kiertotaloutta edistäviä ja tukevia keinoja ja ratkaisuja esim. Lisäämällä jätteen monilokerojärjestelmiä sekä hankinnoissa ottamalla huomioon materiaalien uusiokäyttö ja ympäristövaikutukset! Masku mukaan hukkajahtiin!

Masku Kuntavaaliehdokas

Sanna Pitkänen

Kuntien palvelut tulevat muuttumaan tulevina vuosina ratkaisevasti. Tilatarpeen ja omistajuuden muutoksiin tulee varautua ennakolta. Kunnissa voidaan tehdä paljon merkittävä työtä hukan pienentämiseksi ja kestävyyden lisäämiseksi.

Pöytyä Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas

Marja – Leena Laitonen

Energian säästötavoitealoite tehty jo edellisellä kaudella! Ruokahävikkitavoitteet!

Kemi Kunnallisneuvos,työterveyshoitaja

Mika Airinen

Mukana jahtiporukassa, myös paremman ympäristön ja ilmanlaadun puolesta!

Vantaa Kuntavaaliehdokas

Pekka Polkko

Hoidetaan hukka kuntoon..

Loimaa Markkinointipäällikkö

Katrina (Kati) Harjuhahto-Madetoja

Kiertotalous on aina ollut osa omaa arkeani, ja haluan ehdottomasti edistää sitä myös luottamushenkilönä. Tämän päivän ratkaisuilla varmistetaan luonnon, ihmisten ja eläinten tulevaisuus.

Helsinki Toimitusjohtaja, kuntavaaliehdokas

Herttaliisa Tuure

Toisen jäte voi olla toisen aarre, kiertotaloudessa on potentiaalia menestystarinoille.

Espoo Pääsihteeri, kuntavaaliehdokas

Päivi Suurhasko

Kangasalan kunnalla on suunnitelmissa Tarastejärven yritysaluehanke, johon on tarkoitus rakentaa kierrätyspuisto, joka toteuttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita. Tulevaisuudessa kiertotalousalan yrityksillä on on alueelle keskittymisestä suurta etua, koska alueella toimii jätteenkäsittelykeskus sekä hyötyvoimala.jätteenkäsittelykeskuksen ja hyötyvoimalan läheisyydestä. Valtatien läheisyys tuo myös näkyvyyttä.

Kangasala Kuntavaaliehdokas, yrittäjä

Susanne Nyman

Kemissä on hukkatilaa, jolle tulee löytää järkevää käyttöä. Ruoan hävikkiin on syytä kiinnittää huomioita päiväkodeissa ja kouluissa.

Kemi rehtori, tietokirjailija

Tuija Hyytiä

Mukana ollaan!

Raisio insinäööri, kuntavaaliehdokas

MInna Urpo

Elämme suurta ekologisen velan ja kerskakulutuksen aikaa. Ekologinen jalanjälki voidaan mitata "maapalloissa". Ekologinen jalanjälki saisi olla 1,7 hehtaaria vuodessa/ihminen=luonnonvarojen kulutus kestävällä pohjalla. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on keskimäärin 5,2 hehtaaria vuodessa/ihminen. Suomalaisten kulutus siis keskimäärin 2-3 maapalloa vuodessa! Lisäisin tähän muutaman asian, joita jokainen meistä voi helposti noudatta, asioita, joita on helppo muutta päivittäisessä toiminnassa. -ruokaostosten Continue Reading

Raisio Kuntavaaliehdokas

Totti Hämäläinen

Vähentämällä hukkaan menevän lämmön, ravinnon ja tilan määrää voimme parantaa merkittävästi lähiympäristömme oloja. On kunnan vastuulla osoittaa, että muutos saadaan aikaan päättäväisyydellä.

Lempäälä kuntavaaliehdokas

Hanna Haikonen

Olen mukana!

Kirkkonummi kuntavaaliehdokas

Miikka Koski

Turussa ollaan jo tehty paljon kiertotalouden edistämiseksi. Yksi kampanjani teemoista on muovinkierrätyspisteiden saaminen jokaiseen turkulaiseen taloyhtiöön. Tämä on yksi askel kohti hiilineutraalia Turkua vuoteen 2040 mennessä.

Turku kuntavaaliehdokas, valtiotieteiden kandidaatti

Esko Haapaniemi

Lisäksi pitäisi kartoittaa kuntien omien rakennusten valaistuksen muuttamisen loisteputkista LED-putkiksi.

Salo Kuntavaaliehdokas

Katja Lindqvist

Mukana ollaan kohti kestävämpää kuntaa!

Kouvola kuntavaaliehdokas

Pirkko Luntta

Mukana ollaan Hirvensalmella!

Hirvensalmi kuntavaaliehdoaks,yrittäjä

Tuija Kuusisto

Järvenpäässä kaupunkikehityslautakunnassa olemme panostaneet tiiviin keskustan rakentamiseen, joka on saavutettavissa hyvin junalla sekä kävellen ja pyöräillen. Asennutin helmikuussa aurinkopaneelijärjestelmän asuintalooni. Olen innostanut aurinkopaneelien käyttöä verkostoissani positiivisten kokemusteni kautta.

Järvenpää Dosentti, kuntavaaliehdokas

Hillevi Ruuskanen

mukana ollaan

Kuopio kuntavaaliehdokas

Elina Wanne

Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa hukkahaasteilla hyvää tekemään kaikki! Koska hyvä Espoo tehdään yhdessä.

Espoo Kuntavaaliehdokas, DI

Antti Lavanti

Kaarina on tyypillinen ison kaupungin naapuri, jossa yksi haaste on kierrätys. Se tulee tehdä helpommaksi ja kannustavammaksi.

Kaarina Kuntavaaliehdokas, psykologi

Merja Vahter

Lahdessa olemme jo askeleen edellä. Olemme tehokkaita myös jätteenlajittelussa.

Lahti Kaupunginvaltuutettu

Suvi Hokkanen

Resurssiviisaus on tulevaisuutta, ja Jyväskylä on tulevaisuuden kaupunki! Mukana!

Jyväskylä Kuntavaaliehdokas

Kauko Salo

Joensuussa kolmea hukkaa on pienetty viime vuosina, energiatehokkuus ja energiahävikki huomioiden, hukkatilan kohdalla kaavoituksella olemme pystyneet merkittävästi tiivistämään kaupunkirakennetta, ravinne- ja materiaalihukan kanssa on tekemistä, kierrätys on ok, mutta elintarvikkeita joutuu hukkaan liian paljon.

Joensuu Kuntavaaliehdokas, erikoistutkija, kok.

Marianne Siren

Taloyhtiössämme olemme aloittaneet tarkan jätteiden lajittelun. Seurauksena on kuivan sekajätteen määrä supistunut minimiin. Kolme Hukkaa on isoja ja pieniä tekoja😊

Hämeenlinna Kuntavaaliehdokas

Mikko Piirtola

Hyvä asia, iso kokonaisuus!

Lohja kuntavaaliehdokas

Hillevi Ruuskanen

mukana ollaan

Kuopio Kuntavaaliehdokas

Kirsi Sharma

Tehokkuuden ja säästöjen hakeminen on aina kannatettavaa toimintaa!

Helsinki kuntavaaliehdokas

Tapani Ala-Reinikka

Mielelläni tulen ( olen mukana) mukaan. Olen tehnytkin tätä hukkajahtia erityisesti lämpöhukan ja tilahukan osalta ollessa rehtorina isohkossa koulukeskuksessa ja useiden taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä ( ja olen edelleen). Vaimoni hoitaa sitten perheessämme ravintohukkaa, joka oli aika suurta myös siinä koulukeskuksessa, jossa rehtorina toimin. Ennen se vietiin läheiselle sikatilalle, mutta sitten direktiivit estivät Continue Reading

Kauniainen rehtori, kuntavaaliehdokas ja valtuutetu

Annukka Mickelsson

Vähentäminen alkaa jo suunnittelusta, oli kyse ruoasta, tilasta tai energiasta! Mutta aina ei mene suunnitelmien mukaan. Hukkien hyötykäyttö on siksi sitäkin tärkeämpää!

Helsinki Kuntavaaliehdokas

Pekka Verho

Hienoa, että kokoomus on tehnyt hyvän avauksen. Meillä Hämeenlinnassa ollaan hyvällä tiellä, mutta paljon enemmänkin voidaan tehdä. Haluaisin Hämeenlinnan olevan edelläkävijä kiertotaloudessa. http://www.hameenlinnanvihreat.fi/vihrea-visio/

Hämeenlinna kuntavaaliehdokas

Anu Perho

Tärkeät tavoitteet! Turussa haluaisin vaikuttaa etenkin siihen, että kierrätys, oman kulutuskäyttäytymisen arviointi ja mahdollisimman tehokas joukkoliikenteen ja päästöttömän liikkumisen suosiminen olisivat luontevia ja mahdollisia, arkisia valintoja jokaiselle turkulaiselle. Uskon, että terveen elinympäristön turvaaminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaativat Suomessakin vieläkin lisää ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta.

Turku kuntavaaliehdokas

Christian Järnefelt

Järkevä tehostaminen kannustaa paremmin kuin tuhlailusta aiheutuva pakkosäästö.

Espoo kuntavaaliehdokas

Mirita Saxberg

Helsingissä on runsaasti tyhjää liiketilaa. Yrittäjät ja start-upit, sekä kulttuurialan toimijat tarvitsevat edullisia tiloja. Hukkatilat hyötykäyttöön sanktioiden uhalla - tuetaan kaupungin taloutta ja elinvoimaa.

Helsinki Kuntavaaliehdokas, HM, liiketal. opettaja, opetuslautakunnan jäsen, kansanedustajan avustaja

Sebastian Johansson

Espoossa kunnan tulisi valjastaa tyhjiä toimitiloja pienyrittäjien ja yhdistyksien käyttöön, edullisella hinnalla. Samoiten myös urheiluseuroille.

Espoo Kuntavaaliehdokas

Nyky Vanhanen

Vesi valuu hukkaan! Turha lotraaminen ja veden kuluttaminen on helppo saadaa aisoihin omilla valinnoilla! Kotitaloudet voivat vähentää veden kulutusta esim. Suihkussa ollessa saippuaa ja sampoota laittaessa hana voi olla kiinni. Hampaiden pesussa vesi lasiin tai sitten sulkee hanan, kun harjaa hampaita. Voisiko kunnissa, jotka ovat järven rannalla, näin keväisin esim. käyttää katujen pesuun järvivettä? Entä Continue Reading

Lappeenranta Kuntavaaliehdokas

Minna Valaja

Kierrätyksen lisäämiseksi kunta voisi lisätä kierrätysastioita kaupunkiin tasaisemmin (metalli, lasi, paperi, kartonki, jne) Julkisten rakennusten käyttöastetta ja ennakoivaa kunnossapitoa pitäisi parantaa.

tampere kuntavaaliehdokas

Janne Leinonen

Kunnilla on tärkeä tehtävä kiertotalouden edistämisessä. Nykyinen talouden ja ympäristön tila velvoittaa kunnat pitämään huolen siitä, että mahdollisimman vähän tulee hukkaa. Meidän tulee selvittää mitä Kajaanissa menee eniten hukkaan ja panostaa sen hukan hävittämiseen. Teknologiaa meiltä löytyy, pitää vaan saada tahto mukaan toimintaan.

Kajaani Kuntavaaliehdokas

Katri Haverinen

Hieno hanke! Kuntaliitoksen jälkeen meillä on edelleen myymättömiä kunnallisia kiinteistöjä. Niistä pyrimme eroon kaavaa muuttamalla.

Loviisa Kuntavaaliehdokas

Maria Eronen

Kiertotalous tarkoittaa kaiken tekemistä fiksummin ja kestävämmin. Tehdään yhdessä järkeviä ympäristötekoja, hyödynnetään monenlaisia hukkia!

Lieto kunnanvaltuutettu

Tero Pohjonen

Hino asia ja tavoite joten mukana olen

Hämeenlinna kuntavaaliehdokas

Helena Lauriala

Helsingissä kaupungilla on jo useita mahdollisuuksia kierrättää. Jätteenkeräysyritykset valmistavat energiaa, lämpöä useista kotitalousjätteistä. On hyvä mieli tietää että kun jäteauto tyhjentää roskalaatikon siitä lämmitetään jo osa alueen kotitalouksista . Kierrätyskeskukset tekevät ihastuttavia tuotteita kiertoon tuoduista tavaroista esim. Tuunatut vaatteet, huonekalut. Olen Kierrätyskeskusten vakituinen asiakas. Samoin valveutuneet yritykset ottavat vanhoja farkkuja, lakanoita, paistinpannuja, pienkoneita kierrätyksen. Uskon Continue Reading

Helsinki THM

Sari Vilén

Lajittelu, julkinen liikenne vaihtoehtona autolle, jokapäiväiset pienet teot esim lämpimän veden käyttö, tiivisteiden kunnossapito, lasten mallina olemknen, lämmöntalteenottolaitteet... pienistä puroista muodostuu suuret säästöt ja ympäristö kiittää!

Tuusula lehtori sähkö- ja energiatekniikka

Anita Ranta

Materiaalin kierrätykseen sekä ruokahävikkiin

Pirkkala Kuntavaaliehdokas

Lasse Neuvonen

Hieno aloite hukkien metsästys! Olen perustanut ja toimin Suomen laatukeskuksen/ Exellence Finland alaisen Pohjois-Karjalan laatujaoksen puheenjohtajana. Olemme usemman vuoden ajan kouluttaneet sekä vierailleet yrityksissä/julkisorganisaatioissa oppimassa laatuasioita ja LEAN-johtamista. Hukkien metsästys on yksi keskeisistä menetelmistä laatuajattelussa ja toimintojen tehostamisessa. Sari Torkkolan kirja "Lean Asiantuntijatyön johtamisessa" valittiin vuoden business-kirjaksi. Kertoo Partian johtamisesta ja Lean soveltamisesta siellä. Sitten Continue Reading

JOENSUU Kuntavaaliehdokas, Joensuun kokoomus, puheenjohtaja, asiantuntija, HHJ.

Tiina Wickman-Viitala

Elintarvikkeiden hukkajahti 1: Joukkoruokailupaikkojen ylijäämäisen ruoan jakaminen tai myyminen. Elintarvikkeiden hukkajahti 2: Elintarviketuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen, esim. hyönteisravinnon kasvatuksessa ja liiketoiminnassa. Tilahukkajahti: Kunnan tyhjien tilojen, kuten koulujen tilojen käyttö, liikunta- tai muihin harrastuksiin, toteuttaen harrastustakuuta!

Tampere Kuntavaaliehdokas nro 600, lehtori, farmaseutti

Iida Aarnio

Loistava kampanja! Helsingissä ainakin on paljon tehtävää hukkatilan muuttamisessa järkevään käyttöön. Laitetaan yhdessä kolme hukkaa kuriin!

Helsinki Kuntavaaliehdokas, hoivapalvelukoordinaattori

Raija Koivisto-Rasmussen

Välttämätöntä tehostamista ihmisen ja ympäristön terveyden ja turvallisuuden puolesta. #onegreenworld

Vaasa DI

Inna Nurmi

Mukana ollaan!

Turku FM, lukion lehtori

Ville Valkonen

Ympäristönsuojelu vaatii enemmän järkeä kuin tunnetta!

Turku Kuntavaaliehdokas

Jutta Wirén

Mielestäni yksi kuntapäättäjän tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia kaupungin kestävästä kehityksestä. Meidän kaikkien tulee kantaa vastuumme ja oma kortemme kekoon ympäristömme ja puhtaan luonnon puolesta. Vesistöjen saastuminen on suomalaisten suurin ympäristöhuolenaihe. Tärkeintä on luonnollisesti huolehtia siitä, ettei roskia pääse luontoon. Yhtä tärkeää on myös pitää huoli siitä, että kerätyt roskat lajitellaan eteenpäin oikein, jotta ne voidaan Continue Reading

Turku kuntavaaliehdokas, pääsihteeri

Elisa Tarkiainen

Tottakai olen mukana ja sitoudun näihin tavoitteisiin!

Helsinki Ministerin EU-erityisavustaja

Pertti Airikainen

Mukana mielellään!

Espoo Kuntavaaliehdokas

Kristian Meurman

Lämmöntuottamisessa siirryttävä etenkin kivihiilen poltosta pois. Myös julkisissa rakennuksissa hyödynnettävä ilma- ja maalämpöä nykyistä enemmän. Ravintohukkaa voidaan vähentää satokausia seuraamalla ja lähellä tuotettuja tuoreita aineksia hyödyntäen. Kun kuljetusmatkat lyhenevät voivat tuottajat reagoida ajantasaisemmin menekkiin. Materiaalihukkaa vähennetään esim. rakentamalla julkisia tiloja moduulirakenteita hyödyntäen. Rakennusmateriaalien kierrätettävyys voidaan huomioida jo rakennusvaiheessa. Tyhjillään olevia toimistotiloja voidaan hyödyntää start-up-yritysten toimitiloina, Continue Reading

Espoo Kuntavaaliehdokas

Jarmo Nieminen

Mukana ollaan! Kylmässä pohjolassa rakennusten lämmittäminen vie 1/4 osan kaikesta energian kulutuksesta. Teollisuuden jälkeen se on toiseksi suurin egergian käyttökohde - selvästi suurempi kuin liikenne. Näin ollen tilojen mahdollisimman tehokas käyttäminen pienentää energiahukkaa.

Espoo DI, Kuntavaaliehdokas

Mika Lehtisyrjä

Kierrätys ja hukkajahti on paitsi ekologista, myös taloudellisesti järkevää, kun se tehdään oikein.

Espoo Kuntavaaliehdokas

Raine Zeitlin

Jätehukan edellytys hyvin organisoitu kierrätysmahdollisuus, lajitellun jätteen vastaanottopisteitä riittävästi kylille. Kaikenlainen hukan jahti tarpeen.

Pälkäne Kuntavaaliehdokad

Aapomikko Matti

Hukkatiloista tulee päästä eroon, jos ei muuten niin purkamalla.

Pello kuntavaaliehdokas

Markus Kalliola

Olen erittäin kiinnostunut kiertotalouden mahdollisuuksista, energiatehokkaasta rakentamisesta ja uusista innovaatioista energian tuotannon sektorilla.

Helsinki Terveysteknologian asiantuntija, DI

Ville Valkama

Nämä ovat terveiset päättäjille ja öljypolttimia huoltaville tahoille sekä öljylämmittäjille. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota, koska tämä on helppo ja yksinkertainen tapa säästää lämmityskustannuksissa ja näin keventää kuntien velkaantumista. Öljypolttimet tulee huoltaa osaavalla ja valtuutetulla öljypoltin huoltajalla kahden vuoden välein. Osaava öljypoltinhuoltaja tarkistaa, että liekki on mahdollisimman lyhyt ja kirkas eli turbulenttinen jolloin öljy sekoittuu hyvin Continue Reading

Aura Yrittäjä