Kristian Meurman

Posted on
Lämmöntuottamisessa siirryttävä etenkin kivihiilen poltosta pois. Myös julkisissa rakennuksissa hyödynnettävä ilma- ja maalämpöä nykyistä enemmän. Ravintohukkaa voidaan vähentää satokausia seuraamalla ja lähellä tuotettuja tuoreita aineksia hyödyntäen. Kun kuljetusmatkat lyhenevät voivat tuottajat reagoida ajantasaisemmin menekkiin. Materiaalihukkaa vähennetään esim. rakentamalla julkisia tiloja moduulirakenteita hyödyntäen. Rakennusmateriaalien kierrätettävyys voidaan huomioida jo rakennusvaiheessa. Tyhjillään olevia toimistotiloja voidaan hyödyntää start-up-yritysten toimitiloina, joita kunta voi subventoida, jotta uusia työpaikkoja syntyy. Aloittelevien ja pienyritysten tukeminen työpaikkojen luomisessa on aina kestävämpää ja taloudellisempaa kuin työttömien taloudellinen tukeminen. Näin voidaan neljäs hukka - henkilöhukka - saada myös kuriin!

Espoo Kuntavaaliehdokas huhtikuu 6, 2017