Mari-Leena Talvitie

Posted on
Tehdään yhdessä järkeviä ympäristötekoja, hyödynnetään monenlaisia hukkia! Jätteiden ravinne- ja lämpöhukka on iso asia. Jätteiden kierrätysastetta voidaan nostaa ja materiaalihukkaa vähentää valtakunnallisilla tavoitteilla, eri alan toimijoiden yhteistyöllä ja kuntatasolla jätehuoltomääräyksillä. Kunnat voivat velvoittaa jätehuoltomääräyksissä esimerkiksi että vähintään neljän huoneiston kiinteistössä tulisi olla jätteiden kierrätysastiat biojätteestä paperi- ja metalliastiohin. Oulussa biojätteistä saatavaa biokaasua hyödynnetään niin teollisuudessa kuin sairaalassa. Oulun Jätehuollon kaatopaikoilta kerätyllä kaasulla muun muassa kuivataan Lindströmin käsipyyhkeet ja lämmitetään Oulun yliopistollista sairaalaa.

Oulu Kansanedustaja maaliskuu 20, 2017