Panu Hämäri

Posted on
Olen toiminut Green Lean kouluttajana ja kehittäjänä yli 20 vuotta ja hoitanut useita menestyksellisiä kehitysprojekteja, joissa yhdistetään kestävän kehityksen kolme periaatetta Lean Six Sigma kehittämismalliin. Kunnat ja julkiset organisaatiot pystyisivät säästämään veronmaksajien rahoja merkittävästi kaikkia yhdeksää hukan muotoa vähentämällä. Olen erittäin mielelläni mukana viemässä kaikkea kehittämistä konkreettisesti kestävämpään suuntaan. Kiertotalous ja nämä kolme esitettyä hukkaa ovat vain pieni osa koko potentiaalista. Lämmön ja energian hukkaamisen vähentämistä voidaan tehdä ja on tehty jopa kymmenillä tavoilla. Useat teknologiset ratkaisut lämmön karkaamisen estämiseksi avoimista ovista, älyteknologit kuten esimerkiksi turkulaisen Pilasterin järjestelmissä ja lämmön talteenotto ovat helpoimpia, mutta jo asennemuutokset vähentävät hukkaa tällä alueella. Ravinne ja materiaalihukan vähentämisessä ravinnepuolella on useita hankkeita, mutta ottamalla käyttöön esimerkiksi elinkaariajattelun ja elinkaaren aikana syntyvän materiaalihukan mukaan jo suunnitteluvaihesta, voidaan materiaalihukkaa vähentää merkittävästi. Nämäkin ovat vain pieni osa keinoista tämän alueen hukan poistossa. Hukkatilojen osalta olemme monessa projektissa onnistuneet vähentämään tilahukkaa jopa 50 %. Tälläkin osa-alueella on monia keinoja, mutta parhaat tulokset syntyvät yhdistämällä useita hukkien poistomenetelmiä ja seuraamalla kokonaishukkaa.

Helsinki Yrittäjä, kuntavaaliehdokas maaliskuu 20, 2017