Ville Valkama

Posted on
Nämä ovat terveiset päättäjille ja öljypolttimia huoltaville tahoille sekä öljylämmittäjille. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota, koska tämä on helppo ja yksinkertainen tapa säästää lämmityskustannuksissa ja näin keventää kuntien velkaantumista. Öljypolttimet tulee huoltaa osaavalla ja valtuutetulla öljypoltin huoltajalla kahden vuoden välein. Osaava öljypoltinhuoltaja tarkistaa, että liekki on mahdollisimman lyhyt ja kirkas eli turbulenttinen jolloin öljy sekoittuu hyvin palamisilman kanssa. Tätä osaamista ei osteta tarpeeksi Suomessa. Arviolta 80 % öljypolttimista on säädetty joko omistajan tai epäpätevän poltinhuoltajan toimesta väärin perustein. Öljy-yhtiön säätöohjeilla liekistä tulee laminaari diffuusioliekki, joka on pitkä ja keltainen. Tämä ei ole energiatehokas. Öljy-yhtiöt ohjeistavat yli-ilmamäärän öljyn käyttäjän kannalta epäedullisesti. Lyhyt ja kirkas turbulenttinen liekki säästää 8 – 15 % polttoöljyä laminaariin diffuusioliekkiin verrattuna. Tätä eroa ei pysty mittaamaan savukaasuanalysaattorilla poltonhyötysuhteen muutoksena. Öljyn tulisi aina palaa mahdollisimman nopeasti ja tätä edesauttaa öljyn pisaroiminen mahdollisimman pieniksi pisaroiksi sekä riittävä ilmamäärä, joka muodostaa hyvän sekoittumisen tulipesässä. Riittävän pieni pisarakoko saavutetaan kunnossa olevalla suuttimella, riittävällä öljyn sumutuspaineella sekä tasaisesti ja tehokkaasti toimivalla öljyn esilämmityksellä. Riittävän ilmamäärä saadaan säätämällä palamisilmamäärä vähintään 4,8 % jäännöshapelle. Myös palopään asennolla sekä ilmalevyn puhtaudella sekä teknisellä kunnolla on valtava merkitys öljyn palamisen nopeuteen ja siten energiatehokkuuteen. Liekissä olisi hyvä olla siniset kärjet, jolloin tiedetään että liekki palaa kuumimmalla mahdollisella lämpötilalla. Tämä säästää energiaa enemmän kuin kattilahyötysuhteen muutos kertoo sitä säästyvän. Esteeksi voi muodostua liekin karkaaminen, jota pystyy hillitsemään öljyn kemiallisella käsittelyllä öljysäiliössä. Tämä nopeuttaa syttymistä ja antaa mahdollisuuden säästää energiaa enemmän kuin pelkkä säätäminen mahdollistaa. Kerron mielelläni näistä asioista lisää. Kts. yhteystietoni www.tulitehoa.fi Mielestäni tästä pitäisi puhua julkisuudessa näkyvästi, jotta tieto ja osaaminen saavuttaa kentän.

Aura Yrittäjä kesäkuu 13, 2018